Christian Krohgs gate 60

Bygningen er fra 1836 og var opprinnelig Akerselvens spigerverk, før lokalene ble benyttet som farveri og renseri.

Sistnevnte virksomhet har gitt bygningen det klingende navnet, «Vaskeriet», på folkemunne.

Bygget ligger helt ned mot Akerselva og er på ca. 1160 kvm BTA.

Eiendommen er under utvikling.

ChristianKroghsgate-60_2