For leietagere

Vi forvalter våre egne eiendommer, og vi hører gjerne fra deg hvis det er ting vedrørende ditt leieforhold vi kan hjelpe deg med.

Leieforhold og faktura

For leietakere

Drift og avvik

For næringslivsleietakere

FAQ

Hvordan betale husleie?

Meteva Eiendom AS bruker Unite Living som forvaltningssystem.

For å få oversikt over fakturaer og informasjon om leieforholdet må du registrere deg på https://metevaeiendom.uniteliving.com. På «min side» kan du se oversikt over fakturaer og innbetalinger. Du vil også motta faktura hver måned på mail.

Det er ikke mulig å betale uten KID. KID-nummeret vil være det samme gjennom hele leieforholdet.

Kan man endre forfallsdato for betaling av husleie?

Husleien skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned.

Vi må ha samme dato for alle våre leieforhold, og har ikke anledning til å endre dette.

Hva er indeksregulering?

Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen. Indeksregulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leieprisfastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå ved kontraktsinngåelsen.

Konsumprisindeksen finner man på www.ssb.no.

«Solidarisk ansvarlig for leieavtalen» - hva betyr det?

Hvis flere leietakere har signert samme leieavtale er leietakerne solidarisk ansvarlige for leieavtalen. Dette betyr at utleier kan velge hvem av leietakerne utleier ønsker å rette et eventuelt krav mot, såfremt kravet er relevant for leieforholdet og leietakerne.

Ansvarsfordelingen mellom leietakerne (for eksempel én eller flere leietakeres regresskrav mot de øvrige leietakerne) er en sak mellom leietakerne.

Hvem kontakter jeg for praktiske ting?

Hvor henvender jeg meg vedr. tekniske eller praktiske spørsmål, mangler, reklamasjoner, skader, naboklager etc?
Ta kontakt med forvalteren for eiendommen du leier i.

Husordensregler

Husordensregler kan lastes ned her (link) og er også å finne hengt opp på oppslagstavler i de fleste oppganger.

Meteva Eiendom har inngått samarbeid med Securitas AS som utfører patruljer og overser at husordensregler ved våre eiendommer blir fulgt. Ved behov for utrykk til din leilighet på grunn av brudd på husordensregler vil kostander forbundet med tilkalling av vekter bli viderefakturert deg.

Mistet nøkkel - hva gjør jeg?

Hvis leietaker har mistet en nøkkel tilhørende boligen må leietaker ta kontakt med ansvarlig forvalter for bygården på mail. Leietaker må oppgi informasjon om hva slags type nøkkel henvendelsen gjelder, hvilke låser nøkkelen passet til og hva som er årsaken til at leietaker mistet nøkkelen. Oppgi også adresse og leilighetsnummer. Leietaker må selv dekke kostnad for ny nøkkel.

Dersom det haster, og leietaker har mistet nøkkel/låst seg ute utenfor våre åpningstider, må leietaker kontakte låsesmed og betale kostnadene for dette.

Strømmen har gått - hva gjør jeg?

Om strømmen/lyset er borte i leiligheten, kan det være flere grunner til dette:

 • Sjekk om lyset er borte i fellesarealer også. Er lyset borte i hele bygget er det allerede noen som er på saken.
 • Sjekk boligens sikringsskap. Om noen av sikringene står «ned», trykk den/disse opp igjen
 • Sjekk hovedsikring på Hovedtavle i kjeller eller oppgang.
 • Om strømmen er borte kun i ett rom: Trenger du kanskje å bytte spotter i taket/lyspærer?
 • Om alt nevnt over her er ok, ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Sluket er tett - hva gjør jeg?

Dersom sluket er tett, åpne sluket og rens/fjern matrester/hår som har festet seg. Hvis dette ikke hjelper, bruk flytende avløpsåpner (f.eks flytende Plumbo, Jiff avløpsrens e.l). Ta kontakt med oss dersom problemet ikke løser seg.

Fryseren er full av is - hva gjør jeg?

Da er det på tide å avise fryseren. Ta ut stikkontakten og vent til isen har smeltet. Det kan bli vannsøl av dette, og leietaker må være hjemme under avisingen. Når fryseren er fri for is og vannet er tørket opp, sett på strømmen.

Oppvaskmaskinen vasker ikke rent - hva gjør jeg?

Tøm maskinen og kjør en runde med oppvaskmaskin-rens (kan kjøpes på de fleste dagligvareforretninger). Vedvarer problemet, ta kontakt med oss.

Mugg / sorte legger på veggen - hva gjør jeg?

Senger skal aldri stå helt inntil en yttervegg, da det kan oppstå mugg. Seng må være minst 10 cm fra yttervegg. Ovn under vindu må ikke fjernes. Viktig å ha god ventilasjon i leiligheten, dvs. at lufteluker og spalter aldri må stenges helt.

Tips: ved tørking av klær i leilighet, pass på å lufte skikkelig underveis. Ved oppdagelse av mugg/sorte flekker på vegg, forsøk først å vaske bort med salmiakkvann og påse at det er god luftgjennomstrømning i rommet når det tørkes.

Vedvarer problemet, ta kontakt med din kontaktperson.

Hvordan sier jeg opp leieforholdet?

Personer som står oppført på kontrakt med Meteva Eiendom AS, må sende oppsigelse per mail til ansvarlig forvalter. Sier man opp leieforholdet, gjelder dette for alle som bor i leiligheten.

Det er ikke slik at kun én leietaker i et bofellesskap kan si opp – det er enten alle, eller ingen.

Når utbetales depositum?

Depositumet utbetales etter utflytting. Vi gir normalt beskjed til banken om frigivelse av depositum dagen etter utflytting. Bankenes behandlingstid kan variere fra ett par dager til ett par uker. Dersom det er anmerkninger og saker vi må håndtere, kan utbetalingen ta inntil 5 uker.

Dersom utleier og leietaker ikke enes om oppgjøret vil utbetalingen ta lenger tid, etter nærmere angivelser i Husleieloven.

Leietakers forpliktelser ved utflytting

I forbindelse med deres utflytting av leiligheten ber vi dere utføre følgende før utflytting:

 • Vask av alle flater i leiligheten (skapdører/dører, fliser, lister, gulv, dørhåndtak, på toppen av skap)
 • Vask av toalett og dusj
 • Vask av hvitevarer (fryse av fryseboks/skap 1-2 dager før utflytting og vask av kjøleskap innvendig)
 • Sjekke at sluk/avløp ikke er tette og rengjøre disse (rense vannlås under vasken)
 • Sjekke at alle lyspærer virker, eventuelt bytte pærer
 • Påse at panelovner er hengt på plass og virker
 • Vask av vinduer innvendig og utvendig (der det lar seg gjøre)
 • Vask av komfyr
 • Vask av kjøkkenvifte + filter og lufteventiler
 • Sjekke at pulverapparatet er i orden
 • Påse at eventuell bod er tømt og klar for ny leietager
 • Passe på at alle nøkler blir overlevert på utflyttingsdage

Og husk på, det er IKKE anledning til å sette fra seg møbler og annet skrot i portrom eller søppelrom. Dette kan ikke kastes sammen med det hverdagslige avfallet, og må leveres/kjøres til en avfallsstasjon/returstasjon. Et tips: Det finnes søppeltaxi i Oslo. Sjekk her: www.soppeltaxi.no

Hvis disse punktene ikke er orden på den dagen vi har utflytting/overtakelse eller hvis dere ikke er i stand til å ordne dette, vil vi utføre det mot et gebyr eventuelt trekk i depositum.