Oscars gate 42

Næringsareal 1235 m2
Arkitekt: Ove Ekman / Einar Smith
Byggeår: 1894

Oscars Gate 42 er et nyoppusset kontorbygg med svært høy standard på Frogner. Eiendommen ligger sentralt til på Frogner med kort avstand til butikker, restauranter og kafeer.

Eiendommen ble bygget i 1891, og totalrenovert i 2020. Oppussingen inkluderte full rehabilitering av fasade og oppgradering av uteareal, med fokus på å ivareta bygningens antikvariske og verneverdige verdier som har blitt bevart gjennom tidens løp.

Gården leies i dag ut til Luzmon Medical Technology AS.

Oscarsgate-42_1